MATERIAŁY DO POBRANIA

Aktualna taryfa dla ciepła:

Decyzja prezesa URE z dnia 29.12.2021 zatwierdzająca taryfe dla ciepla.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 15.05.2022r.:

Decyzja prezesa URE z dnia 07.03.2022 zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepla.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.10.2022r.:

Decyzja prezesa URE z dnia 08.09.2022 zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepla.pdf

 

Plan wprowadzania ograniczeń ciepła:

  Plan wprowadzania ograniczen ciepla na lata 2020-2023.pdf

 Uprzejmie informujemy, że CNR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Skoczowska Energetyka Cieplna Sp. k. z siedziba w Skoczowie zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur. Odbiorcy końcowi mogą otrzymać na żądanie, jasne i zrozumiałe wyjaśnienie w jaki sposób wyliczono ich rachunek, w tym celu prosimy wysyłać zapytania na adres sec@sec.skoczow.pl, lub skontaktować się pod nr tel. 33 479 21 26

 

Realizując obowiązek wynikający z ust. 13 art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478), informujemy, że w łacznej ilości ciepła dostarczanego do naszej sieci ciepłowniczej, udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych wynosi 0%