MATERIAŁY DO POBRANIA

Aktualna taryfa dla ciepła:

Decyzja prezesa URE z dnia 08.12.2020 zatwierdzająca taryfe dla ciepla.pdf

Plan wprowadzania ograniczeń ciepła:

  Plan wprowadzania ograniczen ciepla na lata 2020-2023.pdf

 

Realizując obowiązek wynikający z ust. 13 art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478), informujemy, że w łacznej ilości ciepła dostarczanego do naszej sieci ciepłowniczej, udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych wynosi 0%