HISTORIA

Początki decyzji o budowie Ciepłowni węglowej w Skoczowie datowane są na rok 1972r. kiedy to podjęto uchwałę nr 123/72 z dnia 12 V 1972r. dotyczącą uruchomienia produkcji samochodów fiat 126p i budowy w Skoczowie zakładów wchodzących w skład kombinatu FSM w Bielsku-Białej. Dla pokrycia potrzeb grzewczych i wentylacyjnych rozbudowujących się zakładów, oraz budownictwa mieszkaniowego i usługowego podjęto w 1973r. decyzję o budowie Ciepłowni opartej na kotłach WR-25, oraz systemu sieci cieplnych rozprowadzających nośnik energii cieplnej. Budowę rozpoczęto jeszcze w 1973r. w oparciu o dokumentację opracowana przez Wojewódzkie Biuro Projektów. Generalnym wykonawcą było Śląskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu – Katowice kierowane przez inż. Jana Podkowę, zaś dostarczaniem części, montażem kotłów oraz urządzeń odpylających zajmowało się przedsiębiorstwo Energomontaż – Chorzów.

Ciepłownia została zlokalizowana w południowej części Skoczowa, bezpośrednio obok lini kolejowej Cieszyn – Bielsko Biała. Budowa realizowana była w trudnych warunkach terenowych ze względu na podmokły grunt. Całkowita powierzchnia wynosi ponad 3,6 ha.

Zakład ciepłowni został wyposażony w trzy kotły WR-25 produkcji Raciborskiej Fabryki Kotłów Rafako w Raciborzu o mocy 29 MW każdy. Były one wyposażone w odpylacze bateryjno-cyklonowe typu OBW-12 produkowane na licencji firmy Walther przez Energomontaż Chorzów. Urządzenia połączono kanałami, a spaliny doprowadzane są do komina żelbetowego o wysokości 100m i średnicy wylotu 4,3 m. Ciepłownia posiadała własna bocznicę kolejową oraz suwnicę bramowa do rozładunku węgla.

Pierwsze próby uruchomienia Ciepłowni nastąpiły w grudniu 1974r. , eksploatację zaś rozpoczęto 15 stycznia 1975 roku.

Produkcja ciepła przeznaczona była w 60% dla zaspokojenia potrzeb Odlewni Żeliwa oraz w 40% dla odbiorców komunalnych. Taka sytuacja istniała do wiosny 1999 roku.

Następnie po odłączeniu się odbiorców komunalnych ze względu na uruchomienie miejskiej kotłowni gazowej Ciepłownia w 100% zaspokajała potrzeby byłej odlewni żeliwa, obecnie Teksid Iron Poland. W grudniu 2008r. zdecydowano o ponownym przyłączeniu sieci miejskiej z siecią ciepłowni węglowej. Na mocy porozumienia z MPEC „Ciepło” zapewniono bezpieczeństwo dostaw ciepła mieszkańcom Skoczowa. Obecnie ok. 25% produkcji ciepła przeznaczone jest na zaspokojenie potrzeb odbiorców komunalnych.

Od powstania w 1975r. właścicielem Ciepłowni był FSM Zakład nr 5 Odlewnia Żeliwa w Skoczowie. W październiku 1995r. przejęła ją Promot Spółka z o.o., a od 1 lipca 1999r. zakład funkcjonował samodzielnie jako Promot-Ciepłownia Spółka z o.o.

 W październiku 2006r. Ciepłownictwo Słupiec Sp. z o.o. (obecnie pod nazwą Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) nabyło od firmy Promot-Ciepłownia Sp. z o.o. obiekt Ciepłowni po czym od 1 czerwca 2007r. rozpoczęto samodzielną działalność.

Od momentu przejęcia przedsiębiorstwa przeprowadzana jest kompleksowa automatyzacja i modernizacja źródła. Modernizacja pozwoliła na zmniejszenie zużycia węgla i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów, zwiększy komfort cieplny odbiorców.

Do najważniejszych inwestycji zaliczyć można:

Kapitalny remont i modernizacja kotła WR-25 nr 2  rozpoczęty jeszcze w 2006r. a następnie  modernizowane urządzenia peryferyjne i sterowanie. Dzięki tym modernizacjom zwiększono obliczeniową sprawność kotła dla nominalnego obciążenia do 83,5%.

Sukcesywnie montowanie przemienników częstotliwości do napędu rusztów, wentylatorów podmuchu, wentylatora ciągu oraz pomp obiegowych. Przemienniki te umożliwiają płynną regulację obrotów silników co pozwoliło na precyzyjne sterowanie urządzeniami i oszczędność energii. Zakupiono i zamontowano również nowe silniki pomp obiegowych, spiętrzających i uzupełniających

Wykonano system rejestracji i wizualizacji Sydel dla kotłów oraz liczników ciepła. Dzięki niemu obecnie możliwy jest ciągły podgląd przez upoważnione osoby z każdego miejsca z dostępem do internetu parametrów pracy kotła, poboru energii elektrycznej i podglądu liczników odbiorców.

Modernizacja węzłów Pomiarowo rozliczeniowych do wszystkich odbiorców.

Gruntowny remont komina oraz oznakowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Modernizacja unieruchomionego kotła WR-25 nr 1 i dostosowanie go do parametrów pracy odpowiadających kotłowi typu WR-12, czyli wydajności cieplnej do 12,7 MWt wprowadzonych w paliwie. Rozwiązanie takie podniosło efektywność pracy ciepłowni oraz zwiększyło nominalna moc całej instalacji

Na tym nie kończy się działalność modernizacyjna Skoczowskiej Ciepłowni. Z myślą o przyszłości podjęto kolejne działania modernizacyjno - oszczędnościowe. Całokształt działalności Ciepłowni ma w sumie wpływ na końcowe wyniki, których efektem jest bardzo tania produkcja energii cieplnej. Dzięki utworzeniu Skoczowskiej Energetyki Cieplnej  i poczyniętym inwestycjom Ciepłownia posiada moce energii cieplnej zdolne do zaopatrzenia w ciepło odbiorców komunalnych Skoczowa i nie tylko.

Na przestrzeni minionych lat Ciepłownia dobrze służyła i nadal będzie służyć wszystkim odbiorcom. Wyszkoliła wielu fachowców w zakresie energetyki cieplnej i spełniła bardzo pożyteczną role usługowo-produkcyjną.

Ciepłownią kierowali kolejno:

1974-1977 inż. Jan Izdebski

1977 Leszek Czakon

1977-1981 inż. Stanisław Dźwigał

1981-1985 inż. Krzysztof Szczyrba

1985-1990 mgr inż. Marek Kanafek

1990-2001 mgr inż. Herbert Heczko

2001-2007 inz Leszek Węglorz

2007-2012 inż. Janusz Podleska

2012-nadal mgr Henryk Tarnówka